Mıcır Çeşitleri

Mıcır çeşitlerimiz

1 numara mıcır

2 numara mıcır

3 numara mıcır

4 numara mıcır

TEKNİK DEĞERLER

Teknik Özellikler 
Tane Büyüklüğü (mm)4-11
Tane Büyüklüğü Dağılım KategorisiGC80/20
Yassılık İndeksi Sınıfı (FI)FI15
Şekil EndeksiSI20
Tane Yoğunluğu (mg/m3)2,5 – 2,9
Su Emme (%)0-2
Çok İnce Malzeme Muhteva Kategorisif1,5
Parçalanma Direnci (LAx)LA25
Klorür Muhtevasi (%)< 0,006
Asitte Çözünebilen Sülfatlar (ASX)AS0,2
Toplam Kükürt< 1 %
Hacim Kararlılığı (< %0,075)KABUL
Donma-Çözülmeye Karşı Direnç (MS)MS18
Kimyasal Özellikler 
Kalsiyum Karbonat (CaCO3)Min 65
Magnezyum Karbonat (MgCO3)Max 25
Silisyum Dioksit (SiO2)Max 8